Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2018

allthatjazz899
allthatjazz899
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
allthatjazz899
9924 3aab 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams vialostindreams lostindreams

April 25 2018

allthatjazz899
Kobieta powinna być zadbana przede wszystkim intelektualnie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
allthatjazz899
Zasadniczo żyjemy w czasach obojętności, a otacza nas taka wielka ilość informacji o innych osobach. Jak się chce, można je łatwo zgromadzić. A mimo to naprawdę mało wiemy o ludziach. 
— Haruki Murakami
Reposted fromjesienzycia jesienzycia

March 06 2018

allthatjazz899
5894 b33c 500
Rupi Kaur
Reposted frommaybeyou maybeyou vianiskowo niskowo
allthatjazz899
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viabylejaka bylejaka

December 28 2017

allthatjazz899
1750 4c1b
Reposted fromfriends friends viafajnychnielubie fajnychnielubie
2288 e9f5 500
allthatjazz899
allthatjazz899
3884 76cd 500
Reposted fromgreenfox greenfox vialostindreams lostindreams
allthatjazz899
Reposted frombluuu bluuu viamartrol martrol
allthatjazz899
Reposted fromposzum poszum

December 27 2017

allthatjazz899
allthatjazz899
1335 47c5 500
Reposted fromzie zie vialostindreams lostindreams
0782 8e09 500

These “coffee kiss” sculptures are part of an ongoing series by Chinese artist Johnson Tsang. Started in 2002, the series is named after a local drink called Yuanyang, which is made using a mixture of three parts coffee and seven parts Hong Kong-style milk tea to perfectly represent both Eastern and Western cultures.

Reposted fromvanille vanille vialostindreams lostindreams
allthatjazz899
0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio vialostindreams lostindreams
allthatjazz899
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola
allthatjazz899
4218 003e 500
Reposted fromPoranny Poranny vialostindreams lostindreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl